Ungaria

Condiţii de călătorie

Cetăţenii români nu au nevoie de viză de intrare în Ungaria, pentru călătorii în scop de turism, vizită, afaceri, activităţi sportive care nu depăşesc 90 de zile. Dreptul de şedere pentru călătoriile fără viză este de 90 de zile într-un interval de 6 luni. În cazul călătoriilor multiple, cele 90 de zile se calculează prin cumularea perioadelor de şedere subsecvente, într-un interval de 6 luni de la data primei intrări. În cazul călătoriilor fără viză nu este permisă desfăşurarea nici unei activităţi lucrative sau educative.

Cetăţenii români care călătoresc în Ungaria pentru a lucra, pentru studii sau pentru alte scopuri decât turism, afaceri, sau activităţi sportive, au obligaţia de a obţine vize de intrare conform scopului călătoriei. Cele mai frecvente situaţii de călătorie pentru care este necesară obţinerea vizelor sunt: muncă pe bază de contract, muncă autonomă, reîntregirea familiei, studii, activităţi religioase.

Autorităţile ungare nu eliberează vize la frontieră. Vizele de intrare se pot obţine numai de la Ambasadele sau consulatele Ungariei din străinătate. În România, vizele se pot obţine de la Secţia Consulară a Ambasadei Ungariei din Bucureşti (Calea Floreasca nr. 60, sector 1, Bucureşti; Tel: 230-0550; Fax: 230-0552; E-mail: hunembro@ines.ro).

La trecerea frontierei, cetăţenii români trebuie să prezinte dovada deţinetii fondurilor financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare şi cazare pe teritoriul ungar (aproximativ 30 euro/zi).

Pentru verificarea şi a altor condiţii privind intrarea şi stabilirea pe teritoriul Ungariei, recomandăm consultarea informaţiilor oficiale furnizate de autorităţile ungare:

 • http://budapesta.mae.ro/sites/all/themes/mae_ek/images/arrow_red.gif); display: block;">Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Ungare : http://www.mfa.gov.hu
 • http://budapesta.mae.ro/sites/all/themes/mae_ek/images/arrow_red.gif); display: block;">Ambasada Republicii Ungare la Bucureşti : http://hungaryemb.ines.ro
 • http://budapesta.mae.ro/sites/all/themes/mae_ek/images/arrow_red.gif); display: block;">Consulatul General al Republicii Ungare la Cluj Napoca (P-ţa Unirii nr. 23; Tel: (0264) 590-561; Fax: (0264) 594-109)
 • http://budapesta.mae.ro/sites/all/themes/mae_ek/images/arrow_red.gif); display: block;">Consulatul General al Republicii Ungare la Miercurea Ciuc (Str. Petofi Sandor nr. 45; Tel: (0266) 207-335; Fax: (0266) 207-338; E-mail: titkarsag.csk@kum.hu

Depăşirea termenului de şedere, încălcarea scopului declarat al călătoriei sau imposibilitatea dovedirii datei de intrare pe teritoriul Ungariei sunt considerate încălcări ale legislaţiei privind regimul străinilor şi se sancţionează cu expulzarea din Ungaria şi cu aplicarea unei interdicţii de intrare.

La intrarea în Ungaria, autorităţile de frontieră pot verifica scopul călătoriei, documentele care justifică scopul declarat al călătoriei, precum şi documentele care au stat la baza obţinerii vizei (în cazul călătoriilor pentru care este necesară viza). Neprezentarea acestor documente sau prezentarea lor într-o formă care nu justifică scopul declarat al călătoriei pot atrage nepermiterea intrării.

Ungaria

Ultima actualizare: 
 26 februarie 2014

Condiţii de intrare şi regim de şedere

Cetăţenii români nu au nevoie de viză pentru a călători în Ungaria.

Intrarea în Ungaria este permisă cu paşaportul sau cartea de identitate în curs de valabilitate.

Pentru verificarea şi a altor condiţii privind intrarea şi stabilirea pe teritoriul Ungariei, recomandăm consultarea informaţiilor oficiale furnizate de autorităţile ungare:

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul acestui stat să se adreseze misiunii diplomatice a României şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă.


Ameninţări teroriste

Terorismul este un fenomen global, nelocalizat, prin urmare nici Ungaria nu poate fi exclusă din faţa acestei ameninţări.

Vă recomandăm să urmăriţi, în permanenţă, anunţurile şi recomandările făcute de autorităţile ungare şi să accesaţi periodic pagina web a Ministerului Afacerilor Externe.


Siguranţă şi criminalitate 

Ungaria nu este considerată o ţară de risc pentru turiştii străini.

Infracţiuni minore de tipul furtului din buzunare, înşelăciunilor sau furtului din maşini pot apărea în zone aglomerate (gări, staţii, parcări, centre comerciale, benzinării sau zone de servicii pe autostrăzi).

Recomandări generale:

 • http://www.mae.ro/sites/all/themes/mae_ek/images/arrow_blue.gif);">Păstraţi în locuri sigure documentele şi valorile personale, biletele de călătorie banii, cărţile de credit şi nu le expuneţi în mod vizibil asupra dumneavoastră sau în maşini.
 • http://www.mae.ro/sites/all/themes/mae_ek/images/arrow_blue.gif);">Maşinile trebuie încuiate şi asigurate cu sisteme de alarmă.
 • http://www.mae.ro/sites/all/themes/mae_ek/images/arrow_blue.gif);">În cazul călătoriei cu autobuzul sau trenul păstraţi atenţia asupra bagajelor pe întreaga durată a călătoriei.
 • http://www.mae.ro/sites/all/themes/mae_ek/images/arrow_blue.gif);">Pentru ieşirile în oraşe, în special în zonele aglomerate, lăsaţi documentele personale la hotel şi păstraţi numai o copie a actelor de identitate (paşaport, permis de şedere).

În cazul pierderii paşaportului sau a altor documente se recomandă contactarea poliţiei, obţinerea unei adeverinţe care să ateste pierderea/furtul paşaportului şi, apoi, prezentarea la ambasadă pentru întocmirea unui titlu de călătorie cu care să se poată deplasa în ţară.

În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor ungare, apelaţi numărul de urgenţă 112.

Atenţie! Dacă sunaţi din greşeală la 112, nu închideţi! În caz contrar, vi se poate trimite o maşină în locul în care vă aflaţi, pentru a vedea dacă totul este în regulă!

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, vă recomandăm să contactaţi poliţia locală precum şi cel mai apropiat oficiu consular român.

Pentru a beneficia de asistenţa consulară necesară, vă recomandăm să contactaţi oficiile consulare ale României în Ungaria:


Sistemul medical 

Asigurarea medicală este obligatorie în Ungaria.

Vă recomandăm cu insistenţă să încheiaţi o asigurare medicală de sănătate sau să obţineţi Cardul European de Sănătate înainte de a pleca într-o călătorie.
Dacă vă îmbolnăviţi sau aveţi un accident pe durata unei şederi temporare într-un stat membru UE, formularul E112 sau Cardul european de asigurări sociale de sănătate vă va da acces la îngrijirile medicale necesare.

Acest Card vă va permite să primiţi asistenţa medicală necesară în timpul şederii dumneavoastră temporare în orice ţară a Uniunii Europene.

Mai multe detalii găsiţi la adresele: www.cnas.ro şi www.ceass.ro.

Este bine ca asigurarea medicală suplimentară să fie valabilă în toate ţările. În baza unei asemenea asigurări, facultative, aveţi acces la serviciile de urgenţă atât din sistemul public de sănătate, cât şi din cel privat (în funcţie de tipul poliţei de asigurare). La încheierea unei asemenea asigurări verificaţi coordonatele partenerului societăţii de asigurare în ţara de destinaţie şi de tranzit.

Vă recomandăm să vă încheiaţi, înainte de plecare, o asigurare de călătorie. Aceasta are valabilitate în toate ţările şi poate să acopere de la riscurile de bază (îmbolnăviri, accidente, urgenţe stomatologice, repatriere sanitară sau în caz de deces) până la toate riscurile de călătorie, inclusiv pierderea/ furtul/ deteriorarea bagajelor, anularea plecării în străinătate, falimentul companiei aeriene etc.

Asigurarea de viaţă s-a dovedit benefică pentru familiile celor decedaţi în urma unor accidente sau din motive de boală.

În Uniunea Europeană nu aveţi nevoie de vaccinări speciale.
 

Condiţii privind traficul auto şi transportatori

Circulaţia auto

Atenţie: Pentru siguranţa traficului rutier, poliţia locală efectuează controale amănunţite pe drumurile naţionale din Ungaria. Principalele reguli supuse verificărilor sunt:

 • http://www.mae.ro/sites/all/themes/mae_ek/images/arrow_blue.gif);">Folosirea fazei de întâlnire pe drumurile publice, în afara localităţilor, este obligatorie;
 • http://www.mae.ro/sites/all/themes/mae_ek/images/arrow_blue.gif);">Centura de siguranţă: Este obligatorie cuplarea acesteia.
 • http://www.mae.ro/sites/all/themes/mae_ek/images/arrow_blue.gif);">Folosirea telefonului mobil la volan: Este interzisă.
 • http://www.mae.ro/sites/all/themes/mae_ek/images/arrow_blue.gif);">Aparatele anti-radar şi de detectare a radarului: Este interzisă utilizarea acestora, poliţia ungară amendând utilizatorii şi confiscând aparatele.
 • http://www.mae.ro/sites/all/themes/mae_ek/images/arrow_blue.gif);">Staţiile de emisie-recepţie: În afara celor autorizate şi folosite de transportatori, esteinterzisă utilizarea acestora.
 • http://www.mae.ro/sites/all/themes/mae_ek/images/arrow_blue.gif);">Parcarea: Este permisă în locurile special amenajate. Taxele de parcare sunt cuprinse între 180 – 600 forinţi/oră. La unităţile hoteliere cu parcare proprie, taxa este cuprinsă între 16–25 euro / zi.
 • http://www.mae.ro/sites/all/themes/mae_ek/images/arrow_blue.gif);">Permisul de conducere: Permisul de conducere românesc este valabil în Ungaria.
 • http://www.mae.ro/sites/all/themes/mae_ek/images/arrow_blue.gif);">Taxa de autostradă se plăteşte pentru toate autostrăzile: M1, M3, M5, M6 şi M7 – prin achiziţionarea înaintea intrării pe autostradă, de la orice staţie de benzină, a vignetei pentru categoria de vehicul şi perioada corespunzătoare.
 • http://www.mae.ro/sites/all/themes/mae_ek/images/arrow_blue.gif);">Amenzile contravenţionale aplicate pentru încălcarea regulilor de circulație rutieră se pot achita la unităţile poştale din Ungaria, pe baza cecului primit cu ocazia constatării şi aplicării sancţiunii de către poliţia rutieră sau prin transfer bancar, în baza procesului verbal întocmit de poliţia rutieră. Se recomandă achitarea acestei amenzi imediat.
 • http://www.mae.ro/sites/all/themes/mae_ek/images/arrow_blue.gif);">Folosirea scaunului pentru copii este obligatorie.

Atragem atenţia asupra majorării cuantumului amenzilor pentru nefolosirea centurii de siguranţă, depăşirea vitezei legale, trecerea pe culoarea roşie a semaforului şi conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice. Poliţia poate impune achitarea pe loc a amenzii, valoarea acesteia fiind cuprinsă între 10.000 şi 300.000 HUF.

Autovehiculul poate fi reţinut fără altă hotărâre scrisă, până la momentul efectuării plăţii amenzii aplicate.

Dacă se stabileşte că şoferul sau proprietarul vehiculului are o amendă administrativă neachitată, organele de poliţie care efectuează controlul rutier vor dispune reţinerea vehiculului.

Reprezentantul autorităţii va prezenta în scris în limbile maghiară, engleză, germană şi rusă detaliile referitoare la amenda contravenţională, locul stabilit pentru staţionarea vehiculului şi ruta prin care se poate ajunge acolo.

Informaţii privind starea drumurilor/evenimente rutiere din Ungaria pot fi accesate la adresa http://www.utinform.hu
 

 • http://www.mae.ro/sites/all/themes/mae_ek/images/arrow_blue.gif);">Informaţii de călătorie pentru transportatori:

Inspectoratul General al Poliţiei din Ungaria (ORFK) efectuează controale rutiere intense pe frontiera externă a Spațiului Schengen, în zona de frontieră, pe autostrăzi, în zonele periferice ale capitalei precum şi pe centura Budapestei (autostrada M0).

Această măsură este pusă în aplicare de echipe ale poliţiei rutiere şi ale poliţiei de frontieră, de echipe din cadrul organelor teritoriale de ordine publică, precum şi de reprezentanţi ai Autorităţii Naţionale de Transport, ai Autorităţii Naţionale Vamale şi Fiscale (NAV), ai Gărzii de Mediu şi ai Autorităţii Naţionale Sanitar-veterinare.

Scopul acestor controale este îmbunătăţirea traficului rutier pe teritoriul Ungariei prin identificarea camioanelor de mare tonaj şi a autobuzelor în stare tehnică necorespunzătoare, respectarea timpului de odihnă a şoferilor în transportul internaţional şi respectarea normelor referitoare la transportul de materiale periculoase, precum şi respectarea restricţiilor de circulaţie existente pentru camioanele a căror masă totală depăşeşte 7,5 tone, la sfârşit de săptămână/în zilele nelucrătoare

Programul restricţiilor pentru camioane:

a) în perioada 1 iulie-31 august:

 • http://www.mae.ro/sites/all/themes/mae_ek/images/arrow_blue.gif);">sâmbătă (în cazul în care aceasta este zi nelucrătoare), de la orele 15.00 pânăduminică orele 22.00;
 • http://www.mae.ro/sites/all/themes/mae_ek/images/arrow_blue.gif);">în celelalte zile nelucrătoare, începând cu ora 22.00 a zilei precedente până la ora 22.00 a zilei nelucrătoare.

b) în perioada 1 septembrie - 30 iunie:

 • http://www.mae.ro/sites/all/themes/mae_ek/images/arrow_blue.gif);">duminica şi în celelalte zile nelucrătoare, începând cu ora 22.00 a zilei precedente până la ora 22.00 a duminicii şi  zilei nelucrătoare.

 

Alte restricţii:

Este interzis ca pe arterele de circulaţie cu două benzi pe sens, între orele 6.00 şi 22.00, să fie efectuate depăşiri de către autovehiculele grele şi autotractoarele a căror masă totală maximă depăşeşte 7,5 t.

Pentru evitarea formării unor convoaie compacte de camioane, se dispune ca între două autovehicule grele să fie obligatorie păstrarea unei distanţe care să permită încadrarea în siguranţă a unui autovehicul, din aceeaşi categorie. Distanţa trebuie să fie de cel puţin 68 de metri la o viteză de rulare de 80 km/oră (viteză maximă admisă pentru acest tip de autovehicule pe autostrăzi).

Autovehiculele cu o masă mai mare de 3,5 tone sau cu o lungime mai mare de 7 metri trebuie să păstreze, în afara localităţilor, o distanţă corespunzătoare în raport cu autovehiculul care rulează în faţă, astfel încât, atunci când sunt depăşite, autovehiculul care efectuează depăşirea să se poată reîncadra în siguranţă pe banda inițială. Distanţa legală minimă este de 50 metri.
 

Taxa de drumuri:

Începând cu data de 01.07.2013, în Ungaria se aplică noi taxe de drumuri pentru autovehicule a căror masă totală depăşeşte 3,5 tone, conform Legii nr. 67/2013 cu privire la Taxa de drum aplicată în funcţie de distanţa parcursă pe autostrăzi, drumuri expres şi drumuri naţionale principale.

Pentru a putea calcula noile taxe de drum din Ungaria, vă recomandăm să accesaţi pagina web:  http://www.utdij.hu/english/.

Conform reglementărilor legale, taxa de drum trebuie achitată în prealabil, neexistând posibilitatea achitării acesteia ulterior.

Taxa de utilizare a drumurilor (Matrica) se achiziţionează  pentru o singură călătorie, într-o singură direcţie de deplasare, la reprezentanţele Serviciului Naţional de Achitare a Taxei de Drum, respectiv la reţeaua de distribuţie (de ex., la benzinării). Matrica (vigneta) se poate achiziţiona şi pe internet de pe site-ul www.hu-go.hu, care dispune şi de variante în mai multe limbi străine, inclusiv în limba română.

Taxa de drum se poate achita şi prin intermediul aşa-numitului sistem OBU- On Board Unit. Acesta este un instrument electronic care va reține automat din suma încărcată de transportatorul înregistrat taxa de drum pe care o are de achitat pentru segmentul de drum întrebuinţat. Acest instrument se poate pune în funcţiune cu ajutorul societăţilor abilitate.

Potrivit legii, verificarea achitării taxei de drum şi stabilirea sancţiunilor referitoare la neachitarea acestea intră în competenţa poliţiei.

Conform ordonanţei amintite, cuantumul sancţiunii, reprezentând amenda administrativă pentru neplata taxei de drum, este stabilit între 80.000 şi 165.000 forinţi (267-550 euro – n.t.), în raport de numărul osiilor vehiculului şi natura abaterii, și poate fi achitată la poştă cu ajutorul unui cec sau cu cardul bancar prin intermediul terminalelor POS. În conformitate cu legea menţionată, odată cu reţinerea certificatului de înmatriculare al autovehiculului înmatriculat în străinătate, se poate reţine şi autovehiculul, până ce se face dovada achitării amenzii.

Punctele de la care se poate achiziţiona matrica aflate la frontiera cu statele vecine Ungariei sunt  următoarele:
 

Slovenia

Există 2 puncte de trecere a frontierei pentru camioane:Rédics, Tornyiszentmiklós.

La ambele puncte de trecere a frontierei, respectiv în imediata apropiere a acestora, şoferii mijloacelor de transport a căror masă totală depăşeşte 3,5 au posibilitatea să achiziţionezei matrica între orele 00:00-24:00. În cazul trecerii frontierei prin punctul Tornyiszentmiklós, punctul de achiziţionare se află pe partea slovenă.
 

Slovacia

Camioanele pot să treacă frontiera prin 12 puncte de frontieră: Letkés, Rajka,Vámosszabadi, Komárom, Hont-Parassapuszta, Balassagyarmat, Szécsény-Pöosténypuszta, Nógradszakál-Ráróspuszta, Somoskőújfalu, Bánréve, Tornyosnémeti, Sátoralijaújhely.   

Între acestea, punctele de trecere a frontierei marcate cu scris îngroșat se caracterizează printr-un trafic semnificativ mai mare iar în imediata apropiere a acestora, şoferii mijloacelor de transport a căror masa totală depăşeşte 3,5 t., pot achiziționa matrica între orele 00:00-24:00.

În cazurile utilizării celorlalte puncte de trecere a frontierei, unde traficul este mai puţin încărcat, iar achiziţionarea matricei nu este posibilă 24h/24h, posibilităţile de plată a acestei taxe sunt următoarele:

 • http://www.mae.ro/sites/all/themes/mae_ek/images/arrow_blue.gif);">punctul Letkés: poate fi întrebuinţat pentru autovehicule până la 7,5t; după trecerea frontierei, punctul de achiziţionare de la Szob, aflat în benzinărie, este deschis zilnic între orele 06:00-20:00;
 • http://www.mae.ro/sites/all/themes/mae_ek/images/arrow_blue.gif);">punctul Vámosszabadi: poate fi întrebuinţat fără limită de tonaj; la punctul de frontieră este deschis punctul de achiziţionare, în timpul săptămânii între orele 00:00-24:00, sâmbătă, între orele 00:00-20:00, iar duminică între orele 18:00-24:00.
 • http://www.mae.ro/sites/all/themes/mae_ek/images/arrow_blue.gif);">punctele Szécsény-Pösténypuszta, respectiv, Nógrádszakál -Ráróspuszta, cu accesul restricţionat la maxim 12 t. În cazul ambelor puncte de trecere a frontierei, se poate achiziţiona matrica la Benzinăria MOL din Szécsény, în fiecare zi, între orele 06:00-22:00.
 • http://www.mae.ro/sites/all/themes/mae_ek/images/arrow_blue.gif);">în punctul Somoskőújfalu: nu există limitare de greutate; matrica se poate achiziţiona la benzinăria aflată în punctul de trecere a frontierei, de luni până sâmbătă, între orele 06:00-22:00, iar duminică, între orele 07:00-21:00.
 • http://www.mae.ro/sites/all/themes/mae_ek/images/arrow_blue.gif);">punctul Bánréve: nu există restricţie de greutate; nu există posibilitate de achiziţionare a matricei la punctul de trecere a frontierei, dar, înaintea traversării frontierei, în Slovacia, în localitatea Abovce, la benzinărie, în fiecare zi între orele 06:00-18:00, iar pe partea ungară, la MOL-ul din Putnok, în fiecare zi între orele 06:00-20:00, există posibilitatea achiziţionării matricei.      


Austria

Camioanele pot trece prin următoarele 6 puncte de trecere a frontierei: Bucsu, Szentgotthárd-Rábafüzes, Kőszeg, Kópháza, Sopron, Hegyeshalom.

Dintre punctele de  trecere a frontierei enumerate mai sus, la Kőszeg există punct de achiziţionare între orele 05:00-23:00, dar la Bucsu, din cauza traficului foarte redus, nu există punct de achiziţionare în momentul de faţă. În schimb, la punctele de trecere a frontierei marcate, în enumerarea de mai sus, matrica se poate achiziţiona între orele 00:00-24:00.

Atenţionăm asupra faptului că amenzile pentru nerespectarea reglementărilor în materie de circulaţie a TIR-urilor şi autocarelor sunt extrem de ridicate şi trebuie achitate imediat. 

Informaţii privind starea drumurilor/evenimente rutiere din Ungaria pot fi accesate la adresa http://www.utinform.hu/.

 

Regimul medicamentelor

Sunt excluse atât la intrare cât şi la ieşire drogurile de orice tip şi substanţele dopante.
Atenţie! Nu luaţi cu dumneavoastră decât cantităţile de medicamente strict necesare!
Vă recomandăm să aveţi la dumneavoastră reţeta medicului pentru medicamentele care depăşesc sfera celor uzuale.

Antibioticele nu se eliberează decât pe bază de reţetă.


Reglementări vamale 

Regimul produselor din tutun şi al băuturilor alcoolice:

În Ungaria este permisă introducerea ţigărilor timbrate şi a băuturilor alcoolice în limita următoarelor cantităţi:

 • http://www.mae.ro/sites/all/themes/mae_ek/images/arrow_blue.gif);">Ţigarete – 800 bucăţi
 • http://www.mae.ro/sites/all/themes/mae_ek/images/arrow_blue.gif);">Trabucuri – 200 bucăţi
 • http://www.mae.ro/sites/all/themes/mae_ek/images/arrow_blue.gif);">Ţigări de foi – 400 bucăţi
 • http://www.mae.ro/sites/all/themes/mae_ek/images/arrow_blue.gif);">Tutun pentru consum – 1000g
 • http://www.mae.ro/sites/all/themes/mae_ek/images/arrow_blue.gif);">Bere – 110 litri
 • http://www.mae.ro/sites/all/themes/mae_ek/images/arrow_blue.gif);">Băuturi slab alcoolizate – 20 litri
 • http://www.mae.ro/sites/all/themes/mae_ek/images/arrow_blue.gif);">Băuturi spirtoase – 10 litri
 • http://www.mae.ro/sites/all/themes/mae_ek/images/arrow_blue.gif);">Vin şi şampanie – 90 de litri (din care şampanie maxim 60 litri)

Cantităţile care depăşesc această limită trebuie declarate la intrarea pe teritoriul Ungariei, fiind obligatorie achitarea unor accize, după care pe ţigările respective se aplică timbre speciale.

În cazul ţigărilor de provenienţă extra-comunitară (prevăzute cu timbre fiscale ale unor state terţe faţă de Uniunea Europeană), precum şi al ţigărilor netimbrate achiziţionate în regim de duty-free (numai dacă sunt însoţite de chitanţa doveditoare în acest sens), limita maximă admisibilă este de doar 40 bucăţi de o persoană având vârsta de peste 17 ani. În aceste două cazuri, nu este permisă introducerea de cantităţi suplimentare cu plata unor accize.

Încălcarea acestor obligaţii se sancţionează contravenţional în Ungaria şi se confiscă mărfurile cărora nu li s-a aplicat acciza în mod corespunzător.

Legislaţia ungară permite chiar sechestrarea de către autorităţile de control (Autoritatea Naţională Vamală şi Fiscală, prin agenţii fiscali din teritoriu) a mijloacelor de transport în care sunt depistate ţigările ce depăşesc limita admisibilă, până la plata amenzilor aferente. Mai multe detalii – Autoritatea Naţională Vamală şi Fiscală a Ungariei (www.nav.gov.hu).

Este interzisă introducerea în Ungaria a oricăror cantităţi de băuturi alcoolice fabricate artizanal, respectiv în condiţiile în care producătorul nu deţine o autorizaţie corespunzătoare, iar recipientele nu sunt sigilate cu timbre fiscale (de exemplu, nu este admisă introducerea de “ţuică” produsă în gospodăriile particulare). Încălcarea acestor norme prohibitive atrage aceleaşi sancţiuni: confiscarea produselor şi aplicarea unei amenzi contravenţionale cu posibilitatea sechestrării autoturismului până la plata amenzii.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea informaţiilor oficiale furnizate de autorităţile ţării de destinaţie şi tranzit, cu privire la introducerea de bunuri (în special alcool şi ţigări) limitate cantitativ sau în funcţie de modul de producţie.


Regimul animalelor de companie

Pentru spaţiul UE, aveţi nevoie de paşaport european pentru animalele de companie. Acest document se poate procura de la medicul veterinar şi trebuie să conţină informaţii despre vaccinarea antirabică. Animalul trebuie identificat printr-un microcip electronic.

 

Informaţiile prezentate în această secţiune au numai caracter informativ. Ele nu angajează răspunderea ministerului, pentru eventualele prejudicii suferite pe timpul călătoriei. Fiecare călător trebuie să fie conştient de faptul că riscurile de securitate sunt prezente oriunde în lume şi să îşi asigure în mod individual măsurile de protecţie necesare.

Alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019

13.09.2019

Vă informăm că alegătorii care doresc să voteze în străinătate, la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019, se pot înregistra pe…

Alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019

13.09.2019

Votare la secțieAlegător în străinătate la o secție de votare Prin înregistrarea ca alegător în străinătate, cetățeanul român cu drept de vot care se va …

Anunț important privind programul Consulatului General

14.06.2019

Vă informăm că luni, 17 iunie 2019, a doua zi de Rusalii, sărbătoare legală în România, Consulatul General al României la Szeged nu va lucra cu…

Înscrierea la Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia

11.06.2019

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia anunţă deschiderea înscrierilor pentru programele de studii cu predare în limba engleză (Arheologie,…