Eliberare documente de călătorie

Cartea de identitate

 

Cartea de identitate românească reprezintă documentul care atestă identitatea, cetăţenia română şi domiciliul stabil în România şi se eliberează începând cu vârsta de 14 ani.

Suplimentar, de la 01.01.2007, cartea de identitate poate fi folosită şi ca document de călătorie pe teritoriul Uniunii Europene.

Misiunile diplomatice şi oficiile consulare nu eliberează cărţi de identitate, cu excepţia primei cărţi de identitate. Cartea de identitate se eliberează doar în România.

Cetăţenii români care se află în străinătate şi cărora le expiră cărţile de identitate pot să le reînnoiască personal la întoarcerea în ţară, la Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la domiciliul din România.

În situaţia în care cetăţeanul român nu se poate întoarce în România, la cerea acestuia,  Ambasada poate întocmi şi autentifica o procură specială prin care se va împuternici o persoană din ţară să îndeplinească formalităţile legale privind obţinerea cărţii de identitate (actele necesare se regăsesc la capitolul acte notariale). Procura va fi semnată de solicitant la sediul misiunii diplomatice/oficiul consular al României, în prezenţa consulului. Legea nu permite autentificarea procurilor sau declaraţiilor trimise prin poştă, fax sau e-mail.

În situaţia în care nu mai deţineţi paşaport românesc sau carte de identitate românească valabilă, pentru autentificarea împuternicirii secţia consulară poate elibera la cerea cetăţeanului român un titlu de călătorie ( informaţii suplimentare la secţiunea Titluri de călătorie).

Atenţie:

Persoanele care au efectuat în paşaport menţiunea de schimbare a domiciliului din România în altă ţară, nu mai pot solicita o carte de identitate decât la restabilirea domiciliului în România.  Acestor persoane, la înmânarea paşaportului cu menţiunea domiciliului în străinătate, li se reţine cartea de identitate pentru retragerea din uz.

Informaţii actualizate privind activitatea de evidenţă a persoanelor pot fi obţinute de pe site-ul DIRECŢIEI PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR ŞI ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE din cadrul Ministerului Administraţiei si Internelor:http://depabd.mai.gov.ro

Adresa: STR. OBCINA Mare, nr. 2, sector 6, Bucureşti, fax: 021413.50.49, e-mail:depabd@mai.gov.ro

Centrala telefonică :+4021/413.54.42; +4021/4402770, +40214402540        

Alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019

13.09.2019

Vă informăm că alegătorii care doresc să voteze în străinătate, la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019, se pot înregistra pe…

Alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019

13.09.2019

Votare la secțieAlegător în străinătate la o secție de votare Prin înregistrarea ca alegător în străinătate, cetățeanul român cu drept de vot care se va …

Anunț important privind programul Consulatului General

14.06.2019

Vă informăm că luni, 17 iunie 2019, a doua zi de Rusalii, sărbătoare legală în România, Consulatul General al României la Szeged nu va lucra cu…

Înscrierea la Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia

11.06.2019

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia anunţă deschiderea înscrierilor pentru programele de studii cu predare în limba engleză (Arheologie,…