Paşaportul simplu electronic

Paşaportul simplu electronic pentru cetăţeni români minori cu domiciliul în străinătate

IMPORTANT!

√ Prezenţa la Secţia Consulară a minorului şi a părinţilor este obligatorie.

√ Se eliberează paşaport individual pentru minor. Minorul nu poate fi inclus în paşaportul părinţilor.

√ Valabilitatea paşaportului electronic este de 5 ani, iar pentru minorii cu vârsta sub 6 ani, valabilitatea acestuia este de 3 ani.

√ Paşaportul electronic nu se efectuează în regim de urgenţă.

√ Paşapoartele model 2001 rămân valabile până la expirarea termenului.

√ Paşaportul soseşte din România în maxim 90 de zile.

 

Documente necesare în original:

- Dovada stabilirii domiciliului părinţilor în Ungaria sau cel puţin al unuia dintre părinţi - documente care atestă stabilirea domiciliului în Ungaria eliberate de autorităţile ungare competente şi cardul cu adresa de domiciliu ( carte de identitate pentru cetăţeni ungari, carte de identitate pentru cetăţeni străini stabiliţi în Ungaria, drept de şedere permanent, drept de şedere temporar, certificat de înregistrare),

- dovada stabilirii minorului în Ungaria, dacă este separat de cel al părinţilor,

certificatul de naştere românesc,

certificatul de căsătorie românesc al părinţilor (dacă sunt căsătoriţi),

sentinţa de divorţ, rămasă definitivă şi irevocabilă, din care să rezulte cărui părinte i-a fost încredinţat copilul (dacă este cazul),

certificatul de deces românesc al părintelui (în cazul în care un părinte este decedat),

cărţile de identitate româneşti/paşapoartele CRDS ale părinţilor,

declaraţia de acord a părinţilor pentru efectuarea paşaportului pentru minorii cu vârsta de peste 14 ani,

declaraţia de acord cu privire la stabilirea domiciliului în Ungaria, în cazul părintelui care deţine carte de identitate românească.

Cererea privind eliberarea paşaportului pentru minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani poate fi formulată doar de către unul dintre părinţi atunci când este împuternicit de către celălalt părinte prin procură specială, autentificată în ţară de către notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice/oficiile consulare ale României. În cazul în care, din motive obiective, nici unul dintre părinţi nu se poate prezenta pentru a depune cererea, aceasta poate fi formulată de către o persoană împuternicită de părinţi, prin procură specială. Procura specială se prezintă ÎN ORIGINAL.

Taxa consulară aferentă se plăteşte în numerar în moneda naţională (pentru care se emite chitanţa). Pentru a vedea cuantumul taxelor consulare, rugăm să consultaţi rubrica “Taxe consulare”.

 

Alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019

13.09.2019

Vă informăm că alegătorii care doresc să voteze în străinătate, la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019, se pot înregistra pe…

Alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019

13.09.2019

Votare la secțieAlegător în străinătate la o secție de votare Prin înregistrarea ca alegător în străinătate, cetățeanul român cu drept de vot care se va …

Anunț important privind programul Consulatului General

14.06.2019

Vă informăm că luni, 17 iunie 2019, a doua zi de Rusalii, sărbătoare legală în România, Consulatul General al României la Szeged nu va lucra cu…

Înscrierea la Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia

11.06.2019

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia anunţă deschiderea înscrierilor pentru programele de studii cu predare în limba engleză (Arheologie,…