Înscriere acte de stare civilă

Schimbarea de nume pe cale administrativă

Cetăţenii români aflaţi în Ungaria, care au înscrise în documentele de identitate emise de autorităţile străine alt nume şi/sau prenume şi care nu pot prezenta un document pentru înscrierea menţiunii în registrele de stare civilă române, vor solicita schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui pe cale administrativă.

Cererea de schimbare a numelui se poate depune personal sau prin împuternicit cu procură specială la primăria ultimului loc de domiciliu avut în România sau, dacă nu a avut niciodată domiciliul în România, la Direcţia de Stare Civilă din cadrul Direcţiei Generale Publice de Evidenţă a Persoanelor a Sectorului 1 - Municipiul Bucureşti.

În vederea schimbării numelui şi/sau prenumelui pe cale administrativă se vor depune următoarele documente:

·         copii legalizate de pe certificatele de stare civilă (naştere, căsătorie);
un exemplar al Monitorului Oficial al României, Partea a  III-a, în care a apărut extrasul din cererea de schimbare a numelui şi/sau prenumelui, de la publicarea căruia să nu fi trecut mai mult de un an;

·         document din care să rezulte că solicitantul este cetăţean român;

·         cazierul judiciar;

·         cazierul fiscal;

·         documentele de identitate sau călătorie eliberate de autorităţile străine din care să rezulte că persoanele poartă numele sau prenumele solicitat, în fotocopie;

·         orice alte documente pe care persoanele în cauză le consideră necesare în susţinerea cererii, în fotocopie.

 

Taxa consulară aferentă se plăteşte în numerar în moneda naţională (pentru care se emite chitanţa). Pentru a vedea cuantumul taxelor consulare, rugăm să consultaţi rubrica “Taxe consulare”.

Alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019

13.09.2019

Vă informăm că alegătorii care doresc să voteze în străinătate, la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019, se pot înregistra pe…

Alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019

13.09.2019

Votare la secțieAlegător în străinătate la o secție de votare Prin înregistrarea ca alegător în străinătate, cetățeanul român cu drept de vot care se va …

Anunț important privind programul Consulatului General

14.06.2019

Vă informăm că luni, 17 iunie 2019, a doua zi de Rusalii, sărbătoare legală în România, Consulatul General al României la Szeged nu va lucra cu…

Înscrierea la Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia

11.06.2019

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia anunţă deschiderea înscrierilor pentru programele de studii cu predare în limba engleză (Arheologie,…